Hem

VÄLKOMMEN TILL FLEET SOLUTIONS

HUR KAN VI HJÄLPA TILL?

Bilindustrin befinner sig i en kraftig utvecklingsfas och att som företag hålla sig kontinuerligt uppdaterad på nyheter kring såväl fordon som nya regelverk kräver tid och engagemang. Det som är bästa alternativet idag, är kanske inte det bästa i morgon. Samtidigt innebär inköp och innehav av Företagsbilar en stor kostnadspost, varför det är viktigt att såväl behovsanalys, upphandling och biladministration hanteras strukturerat och professionellt. Fleet Solutions hjälper företag genom denna process och säkerställer dessutom att en tydlig bilhantering och policy finns inom organisationen. Allt för att göra bilägandet så kostnadseffektivt och tidsbesparande som möjligt, både för företaget och förarna.

ER PARTNER

Fleet Solutions är en oberoende tjänstebilskonsult, som enbart arbetar för sina kunders bästa.

PROFESSIONELL SERVICE

Vi kan bilmarknaden. Vi vet hur den fungerar. Därför kan vi också ge professionell service.

VI HAR NÄTVERKET

Med lång erfarenhet från branschen finns nätverket och kontaktytorna hos såväl  bilmärken som finansbolag.

TJÄNSTER

VAD VI GÖR

Fleet Solutions är en oberoende tjänstebilskonsult specialiserad på att hjälpa företag med kundanpassade lösningar för sitt bilinnehav. Vår målsättning är att minska kostnader och resurser kopplade till att upphandla och äga Företagsbilar.

KUNDANPASSAD LÖSNING

Alla företag har sina unika behov för ett bilinnehav och det kräver att  lösningen är anpassad till just dem. Ser det ut så hos er idag?

UPPHANDLING

Vem ansvarar för inköp av fordon hos er och hur säkerställer företaget att utfallet blir bäst möjliga, inte bara idag, utan även i morgon?

KOMPLEX KUNSKAP

Nya regelverk och ny teknik kräver engagemang och kunskap för att förvissa sig om vad som är bästa alternativen för ett kostnadseffektivt bilinnehav. Har ni det?

FLEET MANAGEMENT

Vem ansvarar för Företagsbilarna inom er organisation? Har den personen tillräckligt med tid och kompetens för att utföra jobbet professionellt?

FINANSIERING

Hur finansieras er vagnpark? Aktörerna är många, såväl inom finansiell- som operationell leasing. Men vad är den mest fördelaktiga lösningen för er?

BILPOLICY

Har ert företag en tydlig och uppdaterad bilpolicy med klara regler och rutiner? Hur kommuniceras den internt?

NYHETER UTIFRÅN

Prisbasbeslopp 2020:

47 300 kr


Prisbasbelopp 2019:

46 500 kr

12 juli, 2018


Förbud mot handhållen mobiltelefon vid framförande av fordon i trafik från 1 feb 2018


Bonus-malus-systemet börjar gälla från 1 juli 2018


Från 1 jan 2018 ska tjänstebilsförare förmånsbeskattas för trängselskatt vid privata passager.KONTAKT


Fleet Solutions Scandinavia AB

Drottningvägen 26

181 32 Lidingö

Telefon: 070-97 97 212

E-post: info@fleetsolutions.se© 2019. Fleet Solutions Scandinavia AB.

Copyright @ All Rights Reserved