Bilpolicy

BILPOLICY

VAD VI GÖR

BILPOLICY

VAD VI GÖR


En välformulerad bilpolicy med klara regler och rutiner är det bästa sättet att skydda sig mot onödigt kostnadsläckage samt informera föraren om dennes rättigheter och skyldigheter förknippade med att disponera en Företagsbil.

BILPOLICY

Tillsammans med de personer på företaget som på olika sätt är ansvariga för bilpolicyns innehåll och dess efterlevnad, går vi igenom samtliga områden vi anser att den ska belysa. Därefter författar vi en skräddarsydd bilpolicy med klara regler och rutiner och uppdaterar den naturligtvis löpande efter behov.NYHETER UTIFRÅN

Prisbasbeslopp 2020:

47 300 kr


Prisbasbelopp 2019:

46 500 kr

12 juli, 2018


Förbud mot handhållen mobiltelefon vid framförande av fordon i trafik från 1 feb 2018


Bonus-malus-systemet börjar gälla från 1 juli 2018


Från 1 jan 2018 ska tjänstebilsförare förmånsbeskattas för trängselskatt vid privata passager.KONTAKT


Fleet Solutions Scandinavia AB

Drottningvägen 26

181 32 Lidingö

Telefon: 070-97 97 212

E-post: info@fleetsolutions.se© 2019. Fleet Solutions Scandinavia AB.

Copyright @ All Rights Reserved