Fleet Management

FLEET MANAGEMENT

VAD VI GÖR

FLEET MANAGEMENT

VAD VI GÖR

Administrationen av de Företagsbilar som finns inom en organisation är inte bara en stor kostnad, utan i mångt och mycket även dold. Varje bil genererar ett avsevärt antal fakturor varje år. Det handlar om allt från fakturan för inköpet av bilen, till de för service, reparationer, drivmedel, skatt, försäkring, eventuella trängselskatter och p-böter mm. Om det inom företaget dessutom finns ett decentraliserat ansvar för Företagsbilarna riskerar det att ytterligare försvåra både kostnadsuppföljning som kontroll på bilarna.


Det finns mao många fördelar med att hantera vagnparken på ett samlat och strukturerat sätt, där en bilansvarig, eller sk Fleet Manager har det övergripande ansvaret för administrationen och bilarna.

Den bilansvarige kan beroende på vagnparkens storlek, självfallet kombinera uppdraget med andra arbetsuppgifter inom organisationen. Men viktigt är att Företagsbilarna hanteras av någon som har förmågan och viljan att ta ett övergripande ansvar.


Vi går igenom er nuvarande situation kring hanteringen och administrationen av Företagsbilarna och kommer därefter med konkreta åtgärdsförslag till samordning och ansvar för fordonen. Vid önskemål kan vi under en övergångsperiod gå in som interim Fleet Manager, samt fungera som ett stöd och bollplank för den person som är eller blir bilansvarig på företaget.
NÖJDA KUNDER

Vår målsättning är alltid att ni som kund ska känna er trygg och nöjd med oss som Partner. Vi lämnar därför aldrig ut information om våra kunder till tredje part och vi koncentrerar vårt arbete kring det vi kan bäst, nämligen Företagsbilar.

NYHETER UTIFRÅN

Prisbasbeslopp 2020:

47 300 kr


Prisbasbelopp 2019:

46 500 kr

12 juli, 2018


Förbud mot handhållen mobiltelefon vid framförande av fordon i trafik från 1 feb 2018


Bonus-malus-systemet börjar gälla från 1 juli 2018


Från 1 jan 2018 ska tjänstebilsförare förmånsbeskattas för trängselskatt vid privata passager.KONTAKT


Fleet Solutions Scandinavia AB

Drottningvägen 26

181 32 Lidingö

Telefon: 070-97 97 212

E-post: info@fleetsolutions.se© 2019. Fleet Solutions Scandinavia AB.

Copyright @ All Rights Reserved