Tjänster

FLEET SOLUTIONS

VAD VI ERBJUDER

FLEET SOLUTIONS

VAD VI ERBJUDER


Fleet Solutions är en oberoende tjänstebilskonsult. Vår målsättning är att ni som företag ska ha ett så kostnadseffektivt och enkelt bilinnehav som möjligt. Därigenom kan ni lägga mer av tid och resurser på att driva och utveckla er verksamhet.

ANALYS & UPPHANDLING

Tillsammans går vi igenom företagets nuvarande bilinnehav och ser över de önskemål och behov som finns för framtiden. Vi kan finnas med som ett stöd i upphandlingsprocessen, eller driver den åt företaget.


Läs mer

BILPOLICY

En genomarbetad bilpolicy med klara regler och rutiner är är A och O för att skydda sig mot såväl onödigt kostnadsläckage som administration. Vi hjälper till och tar fram en skräddarsydd policy anpassad för varje företag.


Läs mer

FLEET MANAGEMENT

Någon på företaget måste samordna och ansvara för Företagsbilarna. Många gånger har den personen egentligen helt andra arbetsuppgifter, varför bristen på tid och ibland kunskap kan skapa onödiga kostnader. Vi kan fungera som ett stöd för den personen, utbilda, alternativt hjälpa företaget till andra lösningar.


Läs mer

NYHETER UTIFRÅN

Prisbasbeslopp 2020:

47 300 kr


Prisbasbelopp 2019:

46 500 kr

12 juli, 2018


Förbud mot handhållen mobiltelefon vid framförande av fordon i trafik från 1 feb 2018


Bonus-malus-systemet börjar gälla från 1 juli 2018


Från 1 jan 2018 ska tjänstebilsförare förmånsbeskattas för trängselskatt vid privata passager.KONTAKT


Fleet Solutions Scandinavia AB

Drottningvägen 26

181 32 Lidingö

Telefon: 070-97 97 212

E-post: info@fleetsolutions.se© 2019. Fleet Solutions Scandinavia AB.

Copyright @ All Rights Reserved