Analys & Upphandling

ANALYS & UPPHANDLING

VAD VI GÖR

ANALYS & UPPHANDLING

VAD VI GÖR


Att framgångsrikt upphandla Företagsbilar innebär mycket mer än att få bra avtalsrabatt på bilen. En genomarbetad behovsanalys ger ett nödvändigt beslutsunderlag för vilka krav man ska ställa på upphandlingen, vilka man ska rikta förfrågningsunderlaget till, samt hur anbuden ska analyseras.


Att upphandla Företagsbilar kan vara tidskrävande för ett företag. Den interna kompetensen företaget besitter, personella resurser och tiden man kan lägga på upphandlingen, är alla faktorer som avgör hur framgångsrik den i slutändan blir.


Fleet Solutions gör en genomgripande behovsanalys av företagets krav på mobilitet. Därefter går vi gemensamt igenom analysen och fattar de nödvändiga beslut som ligger till grund för den kommande upphandlingen. Vi utarbetar ett förfrågningsunderlag som skickas till potentiella leverantörer och går igenom de inkomna anbuden. En analys av innehavskostnaden och företagets övriga krav utgör därefter beslutsunderlag för val av leverantör. Allt detta för att nå en så hög kostnadseffektivitet som möjligt, dvs lägst kostnad i förhållande till nyttan.

NYHETER UTIFRÅN

Prisbasbeslopp 2020:

47 300 kr


Prisbasbelopp 2019:

46 500 kr

12 juli, 2018


Förbud mot handhållen mobiltelefon vid framförande av fordon i trafik från 1 feb 2018


Bonus-malus-systemet börjar gälla från 1 juli 2018


Från 1 jan 2018 ska tjänstebilsförare förmånsbeskattas för trängselskatt vid privata passager.KONTAKT


Fleet Solutions Scandinavia AB

Drottningvägen 26

181 32 Lidingö

Telefon: 070-97 97 212

E-post: info@fleetsolutions.se© 2019. Fleet Solutions Scandinavia AB.

Copyright @ All Rights Reserved